Historiek

HISTORIEK


Swing is een jeugdvereniging die voor 100 % geboren en groot geworden is in de Neerlandwijk te Wilrijk.

Na de opening van Cultuur- en sportcentrum Neerlandhof in 1999 werd de vereniging opgericht onder de naam “Swing jazz dance” en gingen we van start met jazz dance lessen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het eerste werkjaar waren dit slechts 2 dansuurtjes per week met ongeveer 30 danser(tje)s.


De jeugd van de Neerlandwijk bleek heel wat in zijn mars te hebben want elk jaar groeide het ledenaantal en groeide ook het dansniveau.


Vandaag heeft Swing meer dan 400 leden verdeeld over 38 lesuren. Het merendeel van de leden zijn kinderen en jongeren uit de Neerlandwijk tussen 4 en 24 jaar, maar ook van ver buiten de Neerlandgrenzen komen nu wekelijks enthousiaste dansers richting Neerland.


Toen choreografe Katrien Van Ransbeeck in 2001 de vereniging vervoegde, sloeg Swing een nieuwe richting in: meer creativiteit, meer dansplezier, een grotere persoonlijke aanpak van de kinderen en extra aandacht voor techniek.

Swing is een door de stad Antwerpen erkende jeugdvereniging!


Tijdens de zomer van 2009 werd alles in orde gebracht om de feitelijke vereniging om te vormen tot een VZW. De noodzaak om een VZW op te richten kwam er niet alleen om organisatorische redenen en omwille van veranwoordelijkheden maar ook om te bewijzen dat Swing er echt stààt als volwaardige Wilrijkse sport- en jeugdvereniging.


In september 2009 werd “Dansstudio Swing VZW” geboren.


We beslisten om meer in niveaugroepen te werken. Sommige dansers hebben erg veel talent en nood aan net dàt ietsje meer. Dansers vanaf 8 jaar kunnen na een positieve auditie bij onze selectieteams. Deze lessen duren langer, zijn intensiever, er wordt meer getraind op techniek en uithouding, op kracht en doorzetting.

Deze groepen nemen deel aan wedstrijden en demonstraties ingericht door diverse verenigingen zoals Danspunt, Dansliga, week van de amateurkunsten, Dance Waves Competition enz.


Swing wil alle jongeren die graag dansen de kans geven om dit te doen onder het motto 'Just get up and dance!'


Deze hele organisatie wordt gedragen door een klein team van mensen, meestal vrijwilligers, ieder gespecialiseerd op zijn gebied: choreografie, kostuumontwerp, adminstratie, ...


Swing heeft nog heel wat in zijn mars en zit nog boordevol ideeën!


Blijf ons volgen!